SEKCIJE DRUŠTVA

V našem turističnem društvu imamo sedem sekcij, ki med seboj sodelujejo in se dopolnjujejo skozi celotno leto.

  • SEKCIJA SPOMINKOV IN ROČNIH DEL – pod vodstvom Vesne Razboršek Vsako leto organizira in izvede: velikonočno delavnico; božično novoletno delavnico; velikonočno in božično novoletno ...
  • HORTIKULTURNA SEKCIJA – pod vodstvom Suzane Novak izvaja akcijo po vaseh – urejenost »Naj domačije«; skrbi za urejenost pohodniških poti, ki so del naših ...
  • KONJENIŠKA SEKCIJA – pod vodstvom Mirka Hanžela organizira žegnanje konjev na jurjevo nedeljo pri Mali Nedelji; sodeluje na naših tradicionalni pohodih (velikonočnem pohodu, Grossmannovem pohodu ...
  • KULINARIČNA SEKCIJA – pod vodstvom Gabrijele Voršič in Irene Žinko sodeluje na prireditvah v domačem kraju s svojimi kulinaričnimi izdelki; prav tako sodeluje na ...
  • POHODNIŠKA SEKCIJA – pod vodstvom Sanje Smrekar Člani in članice našega turističnega društva so pripravili načrt in program poti za naše štiri tradicionalne pohode ...
  • TURISTIČNI PONUDNIKI – pod vodstvom Antona Vrbnjaka vključevanje v turistično ponudbo po medsebojnem dogovoru pri prireditvah v domačem kraju in na prireditvah lokalnega ter ...
  • SEKCIJA ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE – pod vodstvom Emila Rakuše gospod Emil Rakuša spremlja pohodnike na naših tradicionalnih pohodih in jim pripoveduje o naših ...