ZNANE OSEBNOSTI

To so tudi kraji, kjer si preteklost in sedanjost še vedno močno podajata roko, kjer zgodovina ponuja zanimivosti za 21.stoletje. 

Dr. KAREL GROSSMANN

V Drakovcih pri Mali Nedelji, se je 27. oktobra, leta 1864 rodil Dr. Karel Grossmann, podjetnim in naprednim staršem.

Bil je odvetnik, filmski amater, kulturni delavec, ki je posnel prvi filmski zapis v Ljutomeru leta 1905. Bil je pionir slovenskega filma.

Leta 1905, komaj deset let po izzumu gibljivih slik bratov Lumiere je posnel prvi slovenski filmski zapis Odhod od maše v Ljutomeru, Sejem v Ljutomeru in leta 1906 Na domačem vrtu.

Mimo kmetije v kateri se je rodil Dr. Karel Grossmann, vodi naš tradicionalni Grossmannov pohod. Prav tako je mimo speljana Grossmannova kolesarska pot.

Duhovnik ANTON KREMPL

Duhovnik Anton Krempl , rojen 1790 v Poličkem vrhu pri Radgoni, zgodovinar, pisatelj, katoliški duhovnik, pesnik.

Kot član avstroogrskega zgodovinskega društva je napisal knjigo »Dogodivščine štajerske zemlje«, s posebnim pogledom na slovence.

Kot slovenski rodoljub je zelo uspešno deloval na verskem, moralnem in narodnem področju z odličnim bujenjem narodne zavesti. Njegovi učenci so mu v spomin organizirali 15.septembra 1867 tako imenovano »BÉSEDO«, kjer se je slišala samo slovenska pesem in beseda. Tega za slovenski narod pomembnega zborovanja pod mogočnim hrastom v malonedeljski dolini, na križišču cest Mala Nedelja-Ljutomer-Sveti Jurij, se je udeležilo nekaj tisoč ljudi.

Malo Nedeljo so si slovenski buditelji izbrali zaradi velike osveščenosti njenih prebivalcev.

»BÉSEDO« vsekakor štejemo kot predhodnico Ljutomerskega tabora v letu 1868. Obenem pa je to tudi veliko priznanje narodnostno zavednim Malonedeljčanom.

Dr. JAKOB RADOSLAV RAZLAG

Velik pomen za Malo Nedeljo kot tudi za širšo okolico ima pesnik, pisatelj in politik Dr. Jakob Radoslav Razlag, ki se je rodil leta 1829 v Radoslavcih. Veliko si je prizadeval za uradno uveljavitev slovenskega jezika, bil je govornik na 1. slovenskem taboru v Ljutomeru.