Vaški grbi

Naš domačin in ljudski pesnik ter kronist gospod Ludvik Rudolf je predstavil naše kraje v pesmi »Predstavitev naših krajev«, za katere so bili med drugim značilni tudi vaški grbi.

Naše društvo jih je postavilo po vaseh v letu 2002.