O DRUŠTVU

Turistično društvo Mala Nedelja –Bučkovci je bilo ustanovljeno 31.marca 1987, na pobudo sedaj že pokojnega gospoda Staneta Feuša iz Ljutomera, ki je bil takratni turistični delavec na našem področju.

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom za vodenje toplic v Moravci v Slovenskih goricah. S tem smo želeli, da bi naše terme postale bolj znane širši okolici. Že takrat je društvo velik del svojih aktivnosti usmerilo v promocijo in vključevanje občanov in ostalih akterjev v dejavnosti turizma. Tako, da je s tem prevzelo tudi razvoj turizma v našem kraju.

Na občnem zboru 26.aprila 1997 smo sprejeli spremembo statuta in naše društvo se je preimenovalo v TD Mala Nedelja-Radoslavci.

Društvo združuje prebivalce dveh krajevnih skupnosti in sicer KS Mala Nedelja, ki zajema prebivalce vasi: Mala Nedelja, Bučkovci, Bodislavci, Drakovci, Moravci v Slovenskih goricah, Kuršinci in KS Radoslavci, ki zajema prebivalce vasi: Radoslavci, Precetinci, Sitarovci in Godemarci.

 

Naš domačin in ljudski pesnik ter kronist gospod Ludvik Rudolf je predstavil naše kraje v pesmi »Predstavitev naših krajev« za katere so bili med drugim značilni tudi vaški grbi.

Društvo jih je postavilo po vaseh v letu 2002.

Z našega kraja se razprostira krasen razgled vse do Razkrižja, Lendavskih goric, Murske Sobote, Goričkega dela, Prekmurja in Pohorja.

Prečudovita pokrajina, predvsem pa neokrnjena narava po kateri so speljane naše tradicionalne pohodniške poti, vas bodo vodile med gozdovi, travniki, ob poljih, gričevnatimi vinogradi in ravnicami.

Cilji društva je spodbujanje razvoja turizma v kraju in širši okolici in uresničevanje skupnih ciljev razvoja turizma. Prav tako je eden izmed ciljev ohranjati našo kulturno dediščino in krajevne znamenitosti, urejanje in varovanje okolja in naravnih znamenitosti našega kraja.

Našo prihodnost vidimo v nadaljnjem trženju domače kulinarike, izdelkov in ekološki pridelavi. Poudarek bomo dajali izletniškemu turizmu, pohodništvu, sprehajalnim, kolesarskim in peš potem ob izvajanju in nadgradnji programov, povezanih z kulturno dediščino, ohranjanje šeg in običajev z doživetji v okolju, povezanih v kompleksno turistično ponudbo.

Naše društvo s prostovoljnim delom članov in članic skrbi za osnovno turistično prepoznavnost naših vasi. 

Pri nas vinogradi, sadovnjaki in njive plodno rodijo,
travniki zelenijo, gozdiči prijetno šumijo.
Gostoljubno Vas bomo sprejeli
in s kvasenico, tünko pogostili,
žlahtno kapljico nalili,
pa še veliko drugih dobrot ponudili….

Pri nas Grossmannova pot se vije,
septembra pa se Beseda praznuje.
Iz zemeljskih globočin zdravilni vrelec krepi,
starim, mladim telo, duha krepi.
Dobrodošli ste v Bioprleških toplicah v Slovenskih goricah.
Vabimo Vas v goste k nam na vas,
kjer veliko najde se za Vas.

(M. B.)